Luktsanering

Luktkontaminerade utrymmen saneras miljövänligt med PFI-kallförbränningsteknik (mikrooxidation)

Funktionssätt

Aggregat av typ Air-Cat är bärbara och alstrar aktivt syre som frigöres ur O2-molekylen genom oscillerande laddningar i elektronrör.

Vid oxidation av skadliga ämnen erhålles som slutprodukt, CO2 och vatten. Mikroorganismer avdödas genom att de förstörs i cellstrukturen.

Coliforma bakterier, stafylococcos aureus (sjukhussjuka), reduceras snabbt och effektivt. Processen är fullt naturlig och är inget annat än en påskyndad biologisk normal luftrening.

Användningsområden

Brandlukter, avloppslukter och kanallukter, eldningsolja och dieselstank, soplukter, toalettlukter, sjukrum med inkontinenspatienter, allergi och infektionskliniker, rökfordon, hotell, reastauranter, rökrum och allmänna obehagliga lukter.

I joniseringsenheter används samma elektrofysikaliska process som pågår i naturen. I jonisatorn sker en simulering av den naturliga processen.

En självrengörande och desinficerande process som skapar en naturlig jonbalans i luften.

Denna hemsida gäller enbart för Air-Cats syregeneratorer samt för Hivus dezostermodeller. Luft och Luktmiljö AB i Göteborg är generalagent för dessa modeller i Skandinavien. Modellerna säljs i hela Europa.