Ventilations aggregat

Aggregat för ventilationskanaler och luftkonditionsanläggningar är kopplade till övervakningsenhet
tillhörande ventilationsystemet. Infästning av aggregaten diskuteras med användaren.

Modell

DM-2C
DM-2D
DM-4C
DM-4D
DM-6D
DM-10D
DM-10E
DM-10F

Nominell rumsvolym (m3)

90
120
180
240
360
600
980
1480