Presentation

Luft & Luktmiljö AB i Göteborg har sedan 25 år tillbaka arbetat med installationer och konsultering av större anläggningar gällande luftrening för industri och livsmedel samt avfallsanläggningar i Sverige och övriga Europa.
Kompletta lösningar tillsammans med ventilationsföretag har genomförts. I programmet finns också ett ett utbud av ozongeneratorer för livsmedelshantering samt för vattenrening.

Goda resultat för decinficering med ozon som disk & tvättvatten i livsmedelsindustrin har genomförts och installerats. Med i tvätt- programmet finns mobila ozonaggregat för decinficering av tillredningshantering i livsmedelslokaler. Rening av brunnsvatten till industri har också genomförts.

För information var vänlig kontakta oss på
Tel. 031-7742474 eller 070-7456405