Jonisator AirCAT

Air CAT E-2 / E-6 Air-CATs är en portabla självgående aggregat för att använda direkt från ett jordat uttag till luftförbättring, luftrening och desinficering. Det är en praktisk lösning för "sjuka hus-syndromet" och luftbehandling anknutet bakterier, lukt, damm och gaser.

Air-CAT är tillverkad av en högklassigt rostfritt stål, lätt att placerá från små till stora rum, samt för lokaler och industri. En integrerad styrenhet för antal joner samt för fläktkapacitet. Lätt att byta filter eller att rengöra detta.

Air-CAT utnyttjar en naturlig process av luftrening genom mikro-oxidation. Hur fungerar det? Gammal och dålig luft passerar genom ett dammfilter i enheten. Neutrala syremolekyler i luften blir elektriskt laddade med coronaladdning som genereras från joniseringsrör. Luften blir mätbart berikad med positiva och negativa luft-joner med en hög energipotential.

Användningsområden är b.l.a. kontor, sociala områden, hotell, väntrum, omklädningsrum, sjukhus vårdavdelningar, medicinskpraktiker, äldre och vårdhem, veterinär, försäljningsområden, stormarknader, laboratorier, rökrum, privata hem. Luktneutralisering: våta väggar, källarlukter, djurlukt och luktförorenade rum av olika slag samt lukter efter bränder

AirCAT modellerna tillhör en stor familj av jonisatorer (dezosters) system som har använts med framgång i: Livsmedelsindustrin och livsmedelsfabriker, förråd och kök catering. Djuruppfödning, djurhållning och slakterier Allmän ventilation, luftkonditioneringar samt externa luft-luktutsläpp Saneringsbranchen, brandrök samt alla slag av luktproblem.

För mer information och råd, kontakta oss gällande storlek av aggregat samt vårt utbud av joniseringsanläggningar.

Air CAT E-2
AIR-CAT-E6c

Parameter type

Rumsvolym
Max. luftflöden
Joniseringsrör
Power supply
Elförbrukning vid max.
Dimension
Vikt

AirCAT E-2

90 m3
160 m3/h
2 x HIVUS IT-E tube
230V/50 Hz
70 VA
420 x 280 x 150 mm
7,7 Kg

AirCAT E-6

270 m3
320 m3/h
6 x HIVUS IT-E tube
230V/50 Hz
95 VA
553 x 345 x 255 mm
14 Kg