Jonisator PT

Dessa passiva enheter är för tak eller vägg.De är tillverkade av rostfritt stål med eller utan fläkt. Modellerna är lämpliga för lokaler, rum med hög luftfuktighet eller aggresiv miljö. Dessa är t.e.x. kylrum för livsmedel,grönsaker, förpackningshantering, förvaringsutrymmen samt soputrymmen. De passiva enheterna är avsedda för rum från 10 upp till 850 m3 beroende på modell. Styrenheter för tid och densitet av joner finns som tillval.

Jonisator PT

Modell

Rumsvolym
Max. luftflöden
Joniseringsrör
Power supply
Elförbrukning vid max.
Dimension
Vikt

Rumsyta (m3) Våta utrymmen

90 m3
160 m3/h
2 x HIVUS IT-E tube
230V/50 Hz
70 VA
420 x 280 x 150 mm
7,7 Kg

Rumsyta (m3) Torra utrymmen

270 m3
320 m3/h
6 x HIVUS IT-E tube
230V/50 Hz
95 VA
553 x 345 x 255 mm
14 Kg